Thứ hai, 17/06/2019.
SƠN CHỐNG THẤM
Sơn bể nước là loại sơn chuyên chống thấm cho bể và hồ nước ăn, bể nước ngầm, bể nước thải, sơn bể nước là dạng sơn Urethane 2 thành phần chuyên chống thấm hiệu quả cho các loại hồ nước, hồ sinh hoạt...
Liên hệ phòng kinh doanh :
: 091.390.2182 - 098.198.2182
: Mr.Ung Buu Thien Nhan
: Sales & Marketing Manager