Thứ hai, 17/06/2019.
CHỊU HÓA CHẤT
Sơn chống hóa chất là dạng sơn 2 thành phần có khả năng chống acid và hoá chất
Chưa có sản phẩm nào
Liên hệ phòng kinh doanh :
: 091.390.2182 - 098.198.2182
: Mr.Ung Buu Thien Nhan
: Sales & Marketing Manager