Thứ ba, 21/05/2019.
Sản phẩm / SƠN NƯỚC

Sơn nước KCC nội thất cao cấp bóng ngọc trai Vinyl Glow-Base 1 - 5L

Công dụng : Vinyl Glow Base1
Đóng gói : KCC Paint
Tỷ lệ pha : 12 tháng bởi KCC Paint
Số lượng :     
Mô tả
Liên hệ phòng kinh doanh :
: 091.390.2182 - 098.198.2182
: Mr.Ung Buu Thien Nhan
: Sales & Marketing Manager